Σχετικά με εμάς

Η διαδικτυακή αυτή πύλη δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη πύλη έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων και υπηρεσιών κάθε είδους που σχετίζεται με τον ιατρικό τουρισμό, σε Business To Business (B2B) επίπεδο.

Συνοπτικά με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων η εθνική διαδικτυακή πύλη:

  • θα καταγράφει παρόχους υγείας και τις προσφερόμενες απ’ αυτούς, υπηρεσίες
  • θα καταγράφει δεδομένα για τον τουρισμό υγείας
  • θα τροφοδοτεί φορείς με πληροφορίες του τομέα
  • θα αποτελεί το μοναδικό ηλεκτρονικό σημείο «συνάντησης» των παρόχων (δεξαμενή ζήτησης)

Ο Ιατρικός Τουρισμός μπορεί να γίνει πόλος έλξης της διεθνούς και ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και επισκεπτών, να ενισχύσει σημαντικά την οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανάπτυξή του αναμένεται να συμπαρασύρει και άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας.