2310 984 000
ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τέρμα 17ης Νοεμβρίου
55535 Πυλαία
2310 984 000
Διεύθυνση: 
Τέρμα 17ης Νοεμβρίου
55535 Πυλαία