2106 972 000
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER
107 Λεωφόρος Μεσογείων
115 26 Αθήνα
2106 972 000