2421 078 460
ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε.
Απόλλωνος 94
38222 Βόλος, Μαγνησία
2421 078 460