2108 662 868
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
39 Μηθύμνης
112 52 Αθήνα
2108 662 868
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΕΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
 • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
 • TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ
 • HOLTER ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
 • HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Διαγνωστικού Κέντρου ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης , ευγένεια και προθυμία για άμεση εξυπηρέτηση και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή απορίας προκύψει από τον πελάτη - ασθενή. Ο οικογενειακός και ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας αποτελούν κύριο γνώμονα στην επιτυχιμένη 20ετή πορεία του ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΕΙΑΣ δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικεία και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο.

Διεύθυνση: 
39 Μηθύμνης
112 52 Αθήνα
Ονοματεπώνυμο: 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Τηλέφωνο: 
2108665500