2410 621 823
ΚΛΙΝΙΚΗ "ΥΓΕΙΑ" - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
78 Ηπείρου
412 22 Λάρισα
2410 621 823