2641 052 084
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού -Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου
16 Γοργοποτάμου
301 31 Αγρίνιο
2641 052 084