2610 464 000
Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πάτρας
Βόλου & Μειλίχου
264 43 Πάτρα, Αχαΐα
2610 464 000

Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της Πάτρας είναι ένα υπερσύγχρονο Κέντρο με εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών.  Είναι μοναδικό στην περιοχή και μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Στόχος τους είναι η παροχή ολιστικής υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε Έλληνα και διεθνή πολίτη, από το έμπειρο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του.

Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικές αναπηρίες είτε από παθήσεις (παραπληγία, ημιπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λ.π) είτε από κακώσεις (τροχαία, αθλητικές κακώσεις, εργατικά ατυχήματα). Επίσης σε ασθενείς μετά από επεμβάσεις ορθοπεδικές, νευροχειρουργικές, καρδιοχειρουργικές, κ.λ.π. αλλά και από παθήσεις του αναπνευστικού, του ερειστικού συστήματος καθώς και σε άτομα με νοητική στέρηση.

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης της Πάτρας διαθέτει135 κλίνες και προσφέρει περίθαλψη σε νοσηλευόμενους αλλά και εξωτερικούς ασθενείς. Παρέχει μεταφορά ασθενών με ειδικά οχήματα για μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων καθώς και πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα.

Όλοι οι χώροι νοσηλείας είναι ευρύχωροι και πολυτελείς, κοντά στην ύπαιθρο, με ηλεκτρικά τηλεχειριζόμενα κρεβάτια προσωπικής αυτονομίας, προσωπικό τηλέφωνο, τηλεόραση, πρόσβαση σε Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και υπερσύγχρονο σύστημα κλήσης του νοσηλευτικού προσωπικού. Τα μπάνια σε όλα τα δωμάτια διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Οι ασθενείς αξιολογούνται από τον γιατρό της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ο οποίος σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν Φυσιοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία και Ψυχολογική υποστήριξη, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε όλες τις δομές των Κέντρων.

Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αποτελείται από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων: Γενικούς Ιατρούς, Ορθοπεδικούς, Νευρολόγους, Καρδιολόγους, Νευροχειρουργούς αλλά και άλλους επιστήμονες: Ψυχολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Διαιτολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές.

Τα Κέντρα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα δημόσια ταμεία (Τράπεζα Ελλάδος, ΤΥΠΕΤ κτλ) και συνεργάζονται και με ιδιωτικές ασφάλειες, τόσο για νοσηλευόμενους ασθενείς όσο και για εξωτερικούς. Ειδική διαχείριση πληρωμών προσφέρεται επίσης μέσω τραπεζών και πιστωτικών καρτών.

 

 

Εξειδικευµένα τµήµατα

 • Τμήμα Νοσηλείας
 • Φυσικοθεραπεία
 • Εργαστήρια και Εργαστήριο Αξιολόγησης
 • Εργοθεραπεία, Αποκατάσταση και εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Λογοθεραπεία 
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Υδροθεραπεία και χώρος πισίνας
 • Θεραπευτικό Γυμναστήριο
 • Τμήμα ειδικών θεραπειών
 • Τμήμα Ρομποτικής Αποκατάστασης & Νευροπλαστικότητας
 • Ιατρείο Διακρανιακού Doppler (συνεχούς καταγραφής)
 • Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων
 • Ιατρείο Σπαστικότητας
 • Αναγεννητικές Θεραπείες
 • Ορθώσεις - κηδεμόνες
 • Ουρολογικό
 • Ιατρείο φώνησης και κατάποσης
 • Τμήμα Νευροψυχολογίας
 • Ιατρείο Κατακλίσεων
 • Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας & Παχυσαρκίας
 • Τμήμα Εργομετρίας & Αθλητικής Αξιολόγησης
 • Ορθοβιολογικοί παράγοντες (PRP)

Διαγνωστικά Εργαστήρια και εργαστήρια αξιολόγησης 

 • Διαγνωστικό υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος
 • Λειτουργικός έλεγχος κατάποσης
 • Εργομετρικός έλεγχος
 • Πελματογράφημα και ορθώσεις
 • Ηλεκτρομυονευρογράφημα
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Ορµονολογικό
 • Ακτινολογικό
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • Ισοκινητικά Συστήματα (Biodex και ΒΤΕ)
 • Συστήματα κόπωσης
 • Λειτουργικής Αξιολόγησης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (BTE – MCU, Chinesport)
 • Συσκευή ανάλυσης σύστασης σώματος
 • Λιπομέτρηση

Διεπιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης

 • Ιατροί Αποκατάστασης
 • Εντατικολόγος - Αναισθησιολόγος
 • Παθολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Ορθοπαιδικός
 • Νευρολόγος
 • Νευροχειρουργός
 • Πνευμονολόγος
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές 
 • Εργοφυσιολόγος / Υδροθεραπευτές
 • Ψυχολόγος
 • Λογοθεραπευτές
 • Κλινικό διαιτολόγο και
 • Νοσηλευτές/τριες αποκατάστασης

Το ΚΑΑ  Πάτρας βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με την Γενική Κλινική ΟΛΥΜΠΙΟΝ Πάτρας και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας όλων των ειδικοτήτων καθώς και πλήρης στήριξη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της Αποκατάστασης μέσω της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Κλινικής.

 • Φυσικοθεραπεία
 • Υδροθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας & Διατροφής
 • Εξειδικευμένες Θεραπείες
 • Τμήμα Ρομποτικής Αποκατάστασης & Νευροπλαστικότητας
 • tDCS
 • Repetitive Transmagnetic Stimulation – Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός
 • Αποκατάσταση διαταραχών κατάποσης και ομιλίας – NMES
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και η Γνωστική Αποκατάσταση
 • Συσκευή λεμφικού μασάζ άνω και κάτω άκρων
 • Αναγεννητικές Θεραπείες
 • Θεραπεία με εγκάρσια ωστικά κύματα (Shockwave)
 • Εργομετρικός έλεγχος/Εργαστήριο Αθλητικής & Κινητικής Αξιολόγησης
 • Μεσοθεραπεία.

 

Η βασική Πολιτική Ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται οι ενέργειες λειτουργίας  του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
 • Λειτουργία σε απόλυτη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της
 • Παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Συνεργασία με αξιόπιστους και αξιολογημένους προμηθευτές
 • Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού στην εργασία την οποία εκτελεί καθώς και στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Συνεχής  εκσυγχρονισμός και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών και γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση
 • Παροχή εμπιστοσύνης ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών
 • Συστηματική ανάλυση όλων των βάσιμων παραπόνων των ασθενών ή των συγγενών τους και τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιών.
 • Συνεχής παρακολούθηση των ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Θέσπιση αντικειμενικών στόχων ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις διεργασίες μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εφαρμογή προς συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας του, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Η ικανοποίηση των ασθενών ή των συγγενών τους αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία του. Η Διοίκηση του Θεραπευτηρίου αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ασθενείς στη διατήρηση της καλής φήμης και δεσμεύεται στην τήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς του.
Το προσωπικό του Θεραπευτηρίου έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που καθορίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Διεύθυνση: 
Βόλου & Μειλίχου
264 43 Πάτρα, Αχαΐα
Πρόσβαση: 

Από Κόρινθο

 1.     Ακολουθήστε την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών/Διαδρομή 8A (Δρόμος με ελεγχόμενα διόδια) για 121 χλμ.
 2.     Ακολουθήστε δεξιά την έξοδο προς Πάτρα.
 3.     Μπείτε στην Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών για 1,1 χλμ.
 4.     Στρίψτε αριστερά στην οδό Διγενή Ακρίτα (4o φανάρι μετά τα διόδια).
 5.     Στρίψτε στην 1η δεξιά στην οδό Πανεπιστημίου (Φανάρι).
 6.     Στρίψτε αριστερά στην οδό Μειλίχου. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα βρίσκεται στα δεξιά σας.

Από Πύργο

 1.     Ακολουθήστε την Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου /E55 για 101 χλμ.
 2.     Πάρτε την τελευταία έξοδο της περιμετρικής Πατρών “έξοδο Λιμάνι-Πάτρα Κέντρο” προς Πάτρα.
 3.     Ακολουθήστε την στροφή δεξιά στην οδό Διοδώρου.
 4.     Στρίψτε αριστερά στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών (σήματα για Πάτρα).
 5.     Ακολουθήστε την οδό Πανεπιστημίου για 2 χλμ.
 6.     Στρίψτε αριστερά στην οδό Μειλίχου. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα βρίσκεται στα δεξιά σας.

Από Αγρίνιο

 1.     Ακολουθήστε τον δρόμο Αγρινίου-Άρτας/Λυκούργου /E55/E951 για 73,4 χλμ.
 2.     Κατευθυνθείτε νοτιοανατολικά στην E55/E65 (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Δρόμος με ελεγχόμενα διόδια) για 4,3 χλμ.
 3.     Ακολουθήστε δεξιά την έξοδο προς Πάτρα.
 4.     Μπείτε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών/Διαδρομή 8A/E55 για 1,3 χλμ.
 5.     Ακολουθήστε δεξιά την έξοδο προς Πάτρα.
 6.     Μπείτε στην Εθνική οδό Πατρών-Αθηνών για 1,1 χλμ.
 7.     Στρίψτε αριστερά στην οδό Διγενή Ακρίτα(4o φανάρι ).
 8.     Στρίψτε στην 1η δεξιά στην οδό Πανεπιστημίου (Φανάρι).
 9.     Στρίψτε αριστερά στην οδό Μειλίχου. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα βρίσκεται στα δεξιά σας.