ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
640 03 Κρηνίδες
Θερμοκρασία: 
Νερό: 28, Πηλός: 27
Χημικά Συστατικά: 
Νερό: Ca, Mg, HC03 Πηλός: καολίνης, μοντμοριλονίτης, μοσχοβίτης
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 
Νερό: 315 μS/cm, Πηλός: 720 μS/cm
Υπηρεσίες Spa / Sauna / Massage: 
Φυσιοθεραπεία: 
Διαιτολόγια / Διατροφή: 
Μονάδα ιαματικής θεραπείας: 
Κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού: 
Υπηρεσίες κέντρου: 
Λουτροθεραπευτήριο
Πηλοθεραπευτήριο
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας: 
Κέντρα αναζωογόνησης (Spa): 

Camping 3 αστέρων

Γυμναστήριο: 
Εγκαταστάσεις διαμονής: 
Λοιπές εγκαταστάσεις: 
Διεύθυνση: 
640 03 Κρηνίδες