2102 288 001
KIDNEY CENTER OF ATHENS
64 Tsounta
111 43 Athina
2102 288 001